KLoM Maják Borovany

Klub lodních modelářů Maják Borovany

Pokračování soutěžní sezóny lodních modelářů

Ve dnech 18. – 19. 6. 2016 jeli někteří členové našeho klubu poměřit své síly s německými a rakouskými kolegy do rakouského městečka Bruck u Kaprunu. Počasí nám sice nepřálo, ale o to lepší byly výsledky soutěžních jízd. Naši modeláři obsadili 1. a 3.-6. místo. Mezi naše závodníky se dostal pouze jeden rakouský závodník a na ostatní soutěžící zbylo až umístění od 7. místa. První místo obsadil Bohuslav Ferjančič, 3. místo Michal Ferjančič, 4. místo František Hosnedl, 5. místo Petr Hosnedl a 6. místo Kateřina Havelková.

Ve dnech 24. -26. 6. 2016 pořádal klub lodních modelářů Maják Borovany  Mistrovství České republiky mládeže a seriálovou soutěž Mistrovství České republiky sekce NS (plovoucí makety a polomakety lodí) a to na rybníce Pražan v Borovanech. Mládež soutěžila s 93 modely a v seriálové soutěži se soutěžilo se 77 modely. Pořádání tak velkých dvou závodů současně není jednoduché, a tak se museli zapojit do této akce všichni členové klubu. Závody se zdařily, spokojenost byla jak ze strany závodníků, tak i ze strany pořadatelů a rozhodčích. Velký dík patří rovněž sponzorům, neboť pořádat závody na takové úrovni je finančně náročné a samotný klub by na akce takových rozměrů prostředky neměl. I když členové našeho klubu byli značně zaneprázdněni pořádáním závodů, přesto se museli ještě soustředit na své soutěžní jízdy a podařilo se jim i pěkné umístění. V soutěži Mistrovství České republiky mládeže se v kategorii EX – 500  (rádiem neřízené modely) umístil Ondřej Sviták na 1. místě a Aneta Ferjančičová na 2. místě, v kategorii EX – Ž obsadila Aneta Ferjančičová 1. místo, v kategorii F4-A se umístila Aneta Ferjančičová na 1.  místě a Ondřej Sviták na 3. místě, v kategorii F4-B získal Ondřej Sviták 1. místo a Aneta Ferjančičová 2. místo, v kategorii Mini Eco Standard se umístil Ondřej Sviták na 2. místě.  Ve 3. a 4. seriálové soutěži Mistrovství České republiky sekce NS (plovoucí modely) v kategorii F2-A junior se  umístil Ondřej Sviták na 1. místě, v kategorii F4-A obsadila Aneta Ferjančičová 3. místo, v kategorii F4-B junior 1. místo a ve 4. soutěži 2. místo. V kategorii F4-A senior získal Bohuslav Ferjančič 1. místo, ve 4. soutěži Michal Ferjančič 1. místo, Lubomír Jedlička 3. místo, Kateřina Havelková 4. místo a ve 3. a 4. soutěži Jan Jedlička 4. místo. V kategorii DS (parníky) se umístil Pavel Sviták na 3. místě, Kristýna Voráčková na 4. místě a Jiří Voráček na 5. místě, ve 4. soutěži Kristýna Voráčková na 3. místě, Jiří Voráček na 4. místě a Pavel Sviták na 5. místě.

Dne 6. 8. 2016 jsme odjeli na veřejnou soutěž ke spřátelenému klubu Plzeň – Letkov. Zde se soutěžilo o pohár starosty obce Letkov, který tentokrát získala Aneta Ferjančičová. Ta se umístila ve skupině lodí do délky 650 mm na 1. místě. Na 2. místě se umístila Kateřina Havelková, na 3. místě Jan Jedlička a na 4. místě Lubomír Jedlička – všichni z klubu Maják Borovany. Ve skupině lodí o délce nad 650 mm se umístil na 1. místě Pavel Jedlička a na 2. místě Pavel Sviták,  v kategorii DS (parníky) obsadil 1. místo Pavel Sviták, 2. místo Kristýna Voráčková a 4. místo Jiří Voráček.

Jak je vidět na výsledcích soutěží, je letošní sezóna pro klub Maják Borovany velmi pěkná. Ještě nás čeká ale závěr soutěžní sezóny v Duchcově, kde se koná poslední  seriálová soutěž mistrovství ČR a budou zde vyhlašováni i mistři České republiky roku 2016.

Někteří členové našeho klubu se ještě zúčastní jedné veřejné soutěže v Ktiši a seriálového závodu česko-rakousko-německého poháru „Austria Cap“ v německém Kelberku u Passau. O výsledcích těchto závodů budeme informovat naše příznivce v následujících číslech Borovanského zpravodaje.

 

B.F.

 

<< ZPĚT <<